0
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
SLEEKY
Magica

  มีผู้ชม 795 ครั้ง
  สลิคกี้ มีตตี้โรล ขนาด 50 กรัม
  สลิคกี้ มีตตี้โรล – ขนมสัตว์สำเร็จรูปชนิดแท่งกลม ขนาด 50 กรัม สำหรับสุนัขทั่วไปอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป มีทั้งหมด 3 รส : รสเนื้อ, ไก่, แกะ

  วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสม – เนื้อไก่/กระดูกไก่/ข้าวสาลี/ถั่วเหลือง/บัตเตอร์มิลค์/กลีเซอรีน/ซูโครส/โพแทสเซียม ซอร์เบท/ สารปรุงแต่งรสตามธรรมชาติ

  คุณภาพอาหารสัตว์ทางเคมี - โปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 18.00 / ไขมันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3.00 / กากไม่มากกว่าร้อยละ 1.00 / ความชื้นไม่มากกว่าร้อยละ 13.00

  วิธีและขนาดการใช้ – สามารถให้สุนัขทั่วไปอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป รับประทานได้บ่อยตามต้องการ

  คำเตือน – เจ้าของต้องให้อาหารชนิดอื่นควบคู่กันไป เพื่อให้สุนัขได้รับสารอาหารเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย