0
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
SLEEKY
Magica

  มีผู้ชม 934 ครั้ง
  สลิคกี้ มีทตี้บาร์ ขนาด 50 กรัม
  สลิคกี้ มีทตี้บาร์ – ขนมขบเคี้ยวรูปทรงแท่ง มีความนุ่มแน่น เหมาะสำหรับให้สุนัขแทะเล่น หรือ เป็นของรางวัลสำหรับการฝึกสอน มีให้เลือกลิ้มชิมรส 6 รส : รสเนื้อ, ไก่, ตับ,  เบคอน, นม และ ชีส

  วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสม  - เนื้อไก่ / กระดูกไก่ / ข้าวสาลี / ถั่วเหลือง / บัตเตอร์มิลค์ / ซูโครส/กลีเซอรีน/โซเดียมคลอไรด์/โพแทสเซียม ซอร์เบต/แต่งกลิ่นธรรมชาติ

  คุณภาพอาหารสัตว์ทางเคมี – โปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 18.00 / ไขมันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3.00 / กากไม่มากกว่าร้อยละ 1.00 / ความชื้นไม่มากกว่าร้อยละ 13.00

  วิธีและขนาดการใช้ – สามารถให้กับสุนัขทั่วไปอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป รับประทานได้บ่อยตามต้องการ

  คำเตือน – เจ้าของสุนัขต้องให้อาหารสุนัขชนิดอื่นควบคู่กันไปเพื่อให้สุนัขได้สารอาหารเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย