0
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
SLEEKY
Magica

  มีผู้ชม 822 ครั้ง
  สลิคกี้ โกลด์ เทสตี้ทรีท
  สลิคกี้ โกลด์ เทสตี้ทรีท - ขนมสัตว์สำเร็จรูปชนิดก้อนกลม ขนาด 120 กรัม เหมาะสำหรับสุนัขใหญ่ทุกสายพันธุ์ มีให้เลือก 3 รส : รสเนื้อ, ไก่ และ แกะ

  วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสม - เนื้อไก่, กระดูกไก่, โฮล์วีท, วีทเจอร์ม, กระเทียม, ไข่ไก่, โปรแทสเซียม, ซอร์เบท, แต่งกลิ่นและสีตามธรรมชาติ

  คุณภาพของอาหารทางเคมี - โปรตีน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 28.00 / ไขมัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.00 / กาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.80 / ความชื้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.00

  วิธีและขนาดการให้ - ช่วยขัดฟันสุนัขให้ปราศจากครบหินปูน สามารถให้ได้บ่อยตามที่ต้องการ